Mistä edullinen SSL oma SSL-sertifikaatti

Domain Validation (DV) SSL-varmenteet. Domain Validation (DV) SSL-varmenne myönnetään kun myöntäjäauktoriteetti on tarkistanut hakijan oikeuden tähän verkko-osoitteeseen. Minkäänlaista organisaation oikeellisuustarkistusta ei DV-SSL sertifikaatin kyseessä ollessa tehdä eikä lukon yhteydessä siten siis ilmene organisaation tietoja sitä klikattaessa. Etuna DV SSL varmenteessa on sen nopea myöntö, sillä sen voi saada parhaimmillaan jopa noin varttitunnissa.

Kuinka sivusto suojataan? Millä tavoin SSL-sertifikaatti toimii selaimen ja serverin yhteydessä? Kun haluat mennä jollekin sivulle ja kirjoitat sen osoitteen verkkoselaimeesi, tiedostopalvelin lähettää SSL-yhteyden muodostamiseksi tiedon niistä suojauksista, joita se voi tarjota ja selaimesi valitsee sellaisen, johon se itse pystyy. Selain hakee tiedostopalvelimen sertifikaatin ja varmistaa sen voimassaoloajan, sen seikan, että selain luottaa varmenteen myöntäjään ja lopuksi vielä sen, että sertifikaattia käyttää juuri se URL, jolle se on myönnetty. Jos jokin näistä seikoista ei stemmaa, webselain varoittaa. Yleensä nykyaikaiset selaimet antavat selkeän varoituksen ja eteenpäin pääseminen edellyttää käyttäjän aktiivisen hyväksymisen. Valitettavasti tällainen varoitus tulee näkyviin mm. silloin kun varmenne on itseallekirjoitettu. Juuri tämän syyn takia virallisesti allekirjoitettu sertifikaatti on kovin tärkeä osa turvallisuutta verkossa ylipäätään.Seuraavaksi muodostetaan salattu putki palvelimen sekä selaimen välille ja tuo yhteyden muoto ilmenee webselaimen web-osoitekentässä protokollassa, joka on https, jossa tuo viimeinen kirjain s ilmaisee suojauksen olemassaolon.

Domain Validation (DV) SSL-varmenteet. Domain Validation (DV) SSL sertifikaatti myönnetään kun CA on tarkistanut hakijan oikeuden tähän verkko-osoitteeseen. Minkäänlaista organisaation oikeellisuustarkistusta ei DV-SSL sertifikaatin kyseessä ollessa tehdä eikä lukon yhteydessä siten siis ilmene organisaation tietoja sitä klikattaessa. Etuna DV SSL sertifikaatissa on sen nopea myöntö, sillä sen voi saada parhaimmillaan jopa noin varttitunnissa.

Google

Mimmoisia eri ssl-varmenteita ylipäätään on olemassa ja mitä eroja niissä on? SSL sertifikaatteja käyttävien yhteisöjen ja sivustojen määrä on viime aikoina kasvanut ja SSL-sertifikaattien räjähtäneeseen käyttöön on myös hyviä syitä: kun jotkin sivustot käyttävät SSL-varmenteita tuottaakseen luottamuksellisen yhteyden (kryptauksen) , jotkin sivustot haluavat https-yhteyden avulla luoda luotettavuutta ja luottamusta ja ne haluavat osoittaa sen SSL-sertifikaatilla, koska se on tapa osoittaa olevansa se joka väittää.


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki